Thursday, January 6, 2011

Knjiga v slovenskih bibliotekarskih strokovnih besedilihSpomenik leta 1942 uničenim in sežganim poljskim in židovskim knjigam, Kalisz
Vir: Kalisz Turystyka
Ko je pred leti začel nastajati slovenski bibliotekarski terminološki slovar, je bilo to pionirsko delo na povsem neraziskanem in neobdelanem področju, kjer ni bilo na razpolago nobenih osnov za delo in nobenih slovarjev, na katere bi se lahko slovaropisna skupina oprla. Ravnala se je po sodobnih

No comments:

Post a Comment